Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Plugin_googleMaps has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/ytshortcodes/includes/libs/googlemap/googleMaps.lib.php on line 308

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemJw_disqus has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/jw_disqus/jw_disqus.php on line 19

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; YtFrameworkTemplate has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/yt/includes/site/lib/yt_template.php on line 16

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; YtFrameworkRenderXML has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/yt/includes/site/lib/yt_renderxml.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/grokaz/public_html/plugins/system/ytshortcodes/includes/libs/googlemap/googleMaps.lib.php:308) in /home/grokaz/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 94
Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC - Doradztwo dla osób fizycznych
logo kidp png

Doradztwo dla osób fizycznych

Oferta doradztwa podatkowego jest skierowana do osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a w codziennych sprawach mają potrzebę korzystania z wiedzy doradców podatkowych w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu prawa podatkowego. Liczne zmiany przepisów, ich zawiłość oraz częste wprowadzanie nowych obowiązków podatkowych powoduje, że osoby, które na co dzień nie śledzą tej dziedziny prawa, mogą bardzo łatwo błędnie zidentyfikować obowiązek podatkowy, błędnie wypełnić zeznanie podatkowe czy deklarację lub w ogóle nie mieć wiedzy, że są stroną takiej czynności objętej obowiązkiem podatkowym. Skutkiem tego może być kontrola podatkowa, wczęte postępowanie podatkowe, a w efekcie dodatkowe obciążenia podatkowe i karno-skarbowe.
W tym miejscu doradca podatkowy może wspomóc podatnika poprzez udzielenie informacji w jaki sposób uchronić lub zminimalizować skutki jego błędów, ewentualnie czynnie uczestniczyć w sprawie reprezentując klienta przed organem podatkowym, dodatkowo może przygotowywać pisma wyjaśniające, korekty deklaracji, zeznań podatkowych, redagować pisma dotyczące tzw. „czynnego żalu”.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kilka rozwiązań - pakietów usług, związanych z zakresem opodatkowania, każdorazowo w trakcie spotkania dopasowujemy zakres naszej usługi do potrzeb klienta. Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług z podziałem na poszczególne obowiązki podatkowe:

 • PIT-36, PIT-37

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu:

  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • należności z umowy aktywizacyjnej, 

Doradztwo podatkowe w zakresie uprawnień i wykorzystywania ulg podatkowych m.in.

  • wspólne opodatkowanie małżonków
  • osoby samotnie wychowujące dzieci
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulga „internetowa”
  • ulga z tytułu wychowywania dzieci
  • inne ulgi i odliczenia

Cena już od 40,00 zł netto.

 • PIT-38

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzyskiwanych m.in. z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach.

Cena już od 60,00 zł netto.

 • PIT-39

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 • Dochody zagraniczne

W przypadku osób osiągających przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, która Rzeczpospolita Polska zawarła z danym państwem, doradcy podatkowi dokonują właściwej kwalifikacji osiągniętych przychodów pod względem obowiązku podatkowego w Polsce i sporządzają rozliczenia roczne wraz z przeliczeniami osiąganych przychodów w walucie obcej na walutę PLN. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie, dodatkowo podatnik otrzymuje dokładne informacje o dokonanych obliczeniach w zakresie przeliczeń kursowych oraz limitów podatkowych.

 • Terminy składania zeznań podatkowych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym do 30 kwietnia za rok poprzedni. Doradcy podatkowi w naszej Kancelarii udzielają wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzają rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych przez podatników. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach wraz z pieczęcią doradcy wykonującego zlecenie lub wysyłane elektronicznie do urzędu skarbowego.

Otrzymanie spadku wiąże się z każdorazowo z obowiązkiem podatkowym. Doradca podatkowy dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu odpowie i pomoże w przeprowadzeniu tej czynności zgodnie z przepisami prawa, aby uchronić podatnika od sankcji karno-skarbowych.

Podczas spotkania z doradcą możesz oczekiwać informacji m.in. w zakresie:

 • co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków,

 • kto podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu nabycia spadku,

 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy,

 • w jaki sposób udokumentować spadek,

 • czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać,

 • jakie i kiedy złożyć zeznanie podatkowe,

 • konsekwencje niezgłoszenia nabycia spadku do opodatkowania.

Doradca podatkowy może również przygotować odpowiednie zeznania podatkowe do właściwego urzędu skarbowego.

Cena już od 50,00 zł netto.

Otrzymanie darowizny wiąże się z każdorazowo z obowiązkiem podatkowym. Doradca podatkowy dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu odpowie i pomoże Klientowi w przeprowadzeniu tej czynności zgodnie z przepisami prawa, aby uchronić podatnika od sankcji karno-skarbowych.

Podczas spotkania z doradcą Klient może oczekiwać informacji m.in. w zakresie:

 • co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od darowizn,

 • kto podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu nabycia darowizny,

 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy,

 • w jaki sposób udokumentować darowiznę,

 • czy przysługuje podatnikowi zwolnienie z podatku i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać,

 • jakie i kiedy złożyć zeznanie podatkowe,

 • konsekwencje niezgłoszenia nabycia darowizny do opodatkowania.

Doradca podatkowy może również przygotować odpowiednie zeznania podatkowe do właściwego urzędu skarbowego.

Cena już od 50,00 zł netto.

Podatnicy, którzy dokonują czynności cywilnoprawne (określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o czynnościach cywilnoprawnych) tj.:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki,

podlegają opodatkowaniu, dodatkowo opodatkowaniu podlegają także wszystkie zmiany wymienionych umów, o ile powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania.

W tym miejscu doradca podatkowy naszej Kancelarii, może pomóc podatnikowi właściwe rozpoznać obowiązek podatkowy, jego zakres, przygotować odpowiednie wyliczenia podatku przed podjęciem danej czynności i sporządzić deklarację podatkową (PCC) po jej przeprowadzeniu.

Cena już od 50,00 zł netto.

 

INORMACJE

TEL: 77 44 666 22 LUB TEL.KOM. 606 335 947

W celu zapoznania się z naszą szczegółową ofertą, doborem odpowiedniego pakietu usług,

który będzie dla Państwa satysfakcjonujący - zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Podczas spotkania możecie Państwo oczekiwać pełnej informacji o działalności naszej Kancelarii,

ofercie, cenniku i warunkach współpracy.

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ Spółka Cywilna Kazimierz i Grażyna Zielińscy

Os.XXX-lecia 20, 47-303 Krapkowice

tel. 77 466 19 04, 77 44 666 22

tel. kom. 602 100 497, 606 335 947

email: kancelaria@grokaz.pl

Czynne poniedziałek - piątek

w godz. 7:00-15:00 

 

Mapa dojazdowa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj mapę